Niedziela, 16 Czerwca 2019

Oferta

Obsługa prawna

 

Prawo karne

 • udział w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych 
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia

Prawo cywilne

 • sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych
 • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • odszkodowania
 • sprawy spadkowe

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o alimenty
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

Prawo pracy

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009. Projekt i wykonanie Artneo.pl